czech republic slovakia ukraine russian germany english

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem strony internetowej igloosystem.pl jest IGLOO SYSTEM Wojciech Zubik, Lwowska 11A 37-700 Przemyśl, NIP: 795-120-33-38  REGON: 650950741
 2. W celu ochrony i poszanowania prywatności, wszelkie dane osobowe zamieszczone lub przetwarzane w związku z prowadzeniem strony internetowej igloosystem.pl, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Strona internetowa igloosystem.pl realizuje funkcje pozyskiwania idanych osobowych  użytkowników i informacji o ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
    

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania zakupu lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – firmom kurierskim, serwisom obsługującym płatności lub też innym podmiotom, z którymi Operator Sklepu w tym zakresie współpracuje.


 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika Sklepu (komputerach, telefonach itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
   

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania sklepem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres rodo@igloosystem.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 600 077 277,  pisemnie na adres: IGLOO SYSTEM, ul. Lwowska 11A, 37-700 Przemyśl, a także osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.

W sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych można wysłać wiadomość na adres e-mail rodo@igloosystem.pl, listem pocztowym na adres ul. Lwowska 11A 37-700 Przemyśl lub osobiście w siedzibie firmy pod tym samym adresem.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

 

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

•          prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

•          prawo do żądania ich sprostowania

•          prawo do przenoszenia danych

•          prawo do usunięcia danych - masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

•          masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;

•          masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;

•          masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;

•          jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;

•          jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

•          prawo do ograniczenia ich przetwarzania

•          prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

•          prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•          prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

W tym miejscu wskazujemy, że w przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych, realizacja umowy stanie się niemożliwa. Ponadto złożenie żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania czy wniesienie sprzeciwu przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

 

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

•          realizacji zawartej z IGLOO SYSTEM umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)

•          realizacji prawnie uzasadnionych interesów IGLOO SYSTEM  tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

•          rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia),

•          ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)

•         w celach marketingowych, dotyczących produktów/usług własnych Spółki lub podmiotów z nią współpracujących, przekazywanych za pośrednictwem informacji w formie papierowej, elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

 Jakie dane będą przetwarzane?

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

imię (imiona) i nazwisko,

nazwa firmy

adres e-mail

numeru telefonu

adres zamieszkania / adres korespondencyjny ,

korespondencję z naszym Biurem Obsługi Klienta

Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez IGLOO SYSTEM takie jak adres IP i identyfikator MAC.

 

 

Skąd mamy Twoje dane?

 

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Dane mogły zostać również pozyskane po wyrażeniu Twojej zgody za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

 

Komu zostaną udostępniane moje dane?

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych,  w minimalnym, niezbędnym dla realizacji zawartej z IGLOO SYSTEM umowy  i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, kontrahentom realizującym usługi informatyczne itp., na podstawie zawartych umów powierzenia z tymi podmiotami.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

 

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

•          jeśli dane dotyczą zawartej z IGLOO SYSTEM umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

•          jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

IGLOO SYSTEM na bieżąco prowadzi działania w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administrator